Spring til indhold

Fælleskassen Regnskab og ledelse

Her kan du læse Fælleskassen regnskab

Corporate Governance 2020

Ledelseskodeks 2020

Risikorapport 2021

Lønpolitik 2022

Revisionsudvalg:
I henhold til lovgivningen har Fælleskassens bestyrelse besluttet, at hele bestyrelsen fungerer som revisionsudvalg.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!