Køb andele i Fælleskassen og bliv en del af vores fællesskab

Når du bliver kunde hos os, skal du være andelshaver og dermed medejer af Fælleskassen. Som andelshaver i Fælleskassen er du aktivt med til at skabe en mere ansvarlig verden, da dit køb af andelsbeviser lader os låne flerfoldigt ud til vores kunder og fremtidens sociale og ansvarlige initiativer.

Alle andelshavere har én stemme hver på generalforsamlingen uanset, hvor mange andele du køber, og ved generalforsamlingen har du mulighed for at blive valgt til vores repræsentantskab, hvis du ønsker at have indflydelse på vores udvikling.

Som andelshaver får du del i vores overskud, hvilket skaber et stærkt fællesskab, da vi alle ønsker Fælleskassens succes og samtidig gode betingelser for vores kunder.

Som ny kunde beregner vi, hvor mange andelsbeviser du skal købe på baggrund af dit samlede forretningsomfang.

Beregning af andelskrav

Når vi beregner, hvor mange andele du står til at skulle købe for at blive kunde, kigger vi på både dit indlån, realkreditlån, udlån, kreditter og garantier.

Disse vægtes alle forskelligt i regnestykket, men den samlede sum hedder dit ‘forretningsomfang’ og udregnes kort fortalt således:

  • udlån, kreditter og garantier (vægt 70%)
  • formidlet realkreditlån (vægt 15%)
  • indlån over 100.000 kr. (vægt 15%)

Som udgangspunkt skal du købe andele for 3% af værdien af dit forretningsomfang, dog maks 5% af det uvægtede udlån.

For privatkunder gælder det dog, at man maksimalt kan købe for 25.000 kr. og 75.000 kr. for erhvervskunder.

Fastsættelse af andelskurs og risiko

Som noget nyt fra 2023 fastsætter vi andelskursen årligt på baggrund af forrige års resultater. Simpelt forklaret stiger værdien af din andelskapital, når Fælleskassen har overskud, og vi kan vælge at lade den falde, når vi har underskud.

Fælleskassen har faktisk aldrig haft underskud, men husk på, at historisk overskud er aldrig en garanti for fremtidigt afkast.

Når du køber andele i Fælleskassen, er det at betragte som risikovillig ansvarlig kapital.

Det betyder, at et eventuelt delvist eller fuldt tab ikke er dækket af Garantiformuen.

Princip for fordeling af det årlige overskud

Alle egenkapitalaktiver stilles lige.

Der foretages en forholdsmæssig ligelig fordeling af årets overskud (og eventuelt underskud) til de frie reserver og til andelshaverne (dvs. til andelshaverpuljen).

Der går en skillelinje mellem nuværende og tidligere vedtægter:

  • Ingen kursregulering af andelskapital før vedtægtsændringer
  • Kursregulering af andelskapital efter vedtægtsændringer