Skip to main content Skip to footer

Udland

Overførsler til og fra udland - Hvordan og hvornår skal du bruge BIC, SWIFT eller IBAN

Når du skal overføre penge til eller fra udlandet skal du som kunde oplyse en SWIFT-adresse (også kaldet BIC) og et IBAN kontonummer.
SWIFT-adressen identificerer et pengeinstitut. Ved overførsel over grænser er en korrekt angivet SWIFT-adresse med til at sikre, at pengeoverførslen sker let, ubesværet og til den ønskede konto.

IBAN kontonumre anvendes i Europa. I resten af verden betegnes det blot som et kontonummer. Du kan finde dit eget IBAN kontonummer i Netbanken under kontovilkår eller du kan kontakte Fælleskassen.

Overførsler fra udlandet
Hvis du skal modtage betalinger fra udlandet, skal afsenderen bruge dit Iban-kontonummer og en Swift-adresse/BIC-kode til Fælleskassen. Dit Iban-kontonummer finder du i din netbank under Konti og posteringer/Kontovilkår.
Husk at vælge den konto, du ønsker betalingen overført til.

Ved betalinger fra EU/SEPA landene skal "FAELDKK1" benyttes.
Ved betalinger fra øvrige lande, f. eks. USA, Kina eller Australien kræves ekstra oplysninger om Swift-adressen og her skal "FAELDKK1 via DANBDK22" benyttes.

For payments from EU / SEPA countries, "FAELDKK1" must be used.
For payments from other countries, e.g. the USA, China or Australia, additional information about the Swift address is required and here "FAELDKK1 via DANBDK22" must be used.

Husk kun at give oplysningerne til en afsender, du har tillid til.

Betaling til udlandet
Når du skal sende beløb til udlandet er det meget vigtigt, at du får de korrekte oplysninger på det modtagne pengeinstitut og beløbsmodtager. Ellers risikerer du, at betalingerne forsinkes eller kommer retur fratrukket gebyr, hvis de udenlandske pengeinstitutter ikke kan placere beløbet.

Følgende skal oplyses for at gennemfører en udenlandsoverførsel:

- Modtagne pengeinstituts Swift-adresse/ BIC kode
- Modtagne pengeinstituts navn, adresse og land
- Modtagers kontonummer (IBAN-nummer)
- Modtagerens navn og adresse
- Evt. en meddelelse til modtager vedr. overførslen

Tidsfrister
Hvis betalingen skal gennemføres den samme dag, skal Fælleskassen have modtaget og godkendt ordren senest kl. 11.00 på selve overførselsdagen. Ved modtagelse og godkendelse efter kl. 11.00 vil overførslen først blive gennemført den efterfølgende bankdag.

 

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!