Hvad blev der sagt,
hvad blev besluttet?

Her kan du bl.a. læse referaterne af vores generalforsamlinger.

2024

Bestyrelsens
Beretning

Referat af
ordinær
generalforsamling

Kandidatliste til
generalforsamling
den 18. april 2024

Fælleskassens
Lønpolitik

Forslag til
vedtægtsændringer

Årsrapport
2023

2023

Referat af
ordinær
generalforsamling

Referat af
ekstraordinær
generalforsamling
23. maj 2023

Referat af
ordinær
generalforsamling

Beretning
2023

Fælleskassens
Lønpolitik

Årsrapport
2022

Forslag til
vedtægtsændringer

Kandidatliste
repræsentantskab
2023

2022

Fælleskassens
årsrapport
2021

Kandidatliste til
generalforsamling
den 21. april 2022

Forslag til
vedtægtsændringer

Fælleskassens
gældende
vedtægter

Fælleskassens
Lønpolitik

Bestyrelsens
beretning

Referat af Ordinær
Generalforsamling
21. April 2022

Referat af Ekstraordinær
Generalforsamling
2022