Menu
Hvad blev der sagt, hvad blev besluttet?

Her kan du læse referaterne af vores generalforsamlinger.

Valgregler i Fælleskassen

HENT DEM HER
Vil du vide mere
Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!