Boligkøb i Fælleskassen

Herunder har vi oplistet en række gode råd til de faser, du skal igennem i forbindelse med et boligkøb.

Processen for et boligkøb er langt fra simpel, så du gør dig selv en stor tjeneste ved at være forberedt så grundigt som muligt, inden du går i gang med boligjagten.

Det er altid en spændende opgave at finde et nyt hjem. Det er en proces, som kan tage lang tid, hvis ikke du falder over drømmeboligen med det samme.

Hvis du kommer i tvivl om, hvad de forskellige faser har af betydning for dig, kan du altid kontakte din rådgiver i Fælleskassen.

Faser i en bolighandel:

 1. Kontakt Fælleskassen og få udarbejdet et budget
 2. Du finder drømmeboligen
 3. Du kommer til rådgivningsmøde i Fælleskassen
 4. Du underskriver købsaftalen
 5. Ejendomsmægler sender købsaftalen til Fælleskassen og advokaten
 6. Fælleskassen godkender økonomien
 7. Din advokat godkender købsaftalen
 8. Nu er handlen endelig
 9. Underskrivning af skøde
 10. Betaling af restkøbesummen
 11. Overtagelse af ejendommen
 12. Refusionsopgørelse
 13. Lånesagen afsluttes

1. Kontakt Fælleskassen og få udarbejdet et budget

Når du har besluttet dig for at købe ny bolig, er det vigtigt at finde ud af, hvor meget du kan låne, og derved i hvilket prisklasse du kan købe bolig.

Derfor er det vigtigt, at du får udarbejdet et detaljeret budget. Budgettet lægger du sammen med din rådgiver i Fælleskassen. Det er dit ansvar, at budgettet er retvisende, og du giver din rådgiver alle relevante informationer om din økonomi.

I beregningen tager vi højde for dine faste udgifter samt størrelsen af din egen opsparing, som du vil bruge i forbindelse med købet af den nye bolig. Du skal altid selv have minimum 5% til udbetalingen plus omkostninger til handlen.

I denne første fase er det også en god idé at finde ud af, hvilken advokat du ønsker, der skal hjælpe dig med den juridiske rådgivning ved boligkøbet. Fælleskassen anbefaler altid, at du benytter en advokat.

2. Du finder
drømmeboligen

Med Fælleskassens beregninger i hånden ved du, hvilke økonomiske rammer du kan bevæge dig indenfor, når du starter boligjagten. Kontakt evt. en eller flere ejendomsmæglere og bliv oprettet i deres køberkartotek – så vil du blive tilbudt alle relevante boliger, ofte inden de bliver annonceret til salg.

Når du har fundet en bolig, som matcher dine kriterier og økonomi, skal du i gang med at undersøge de mange forhold, der relaterer sig til boligkøbet. Du skal med andre ord finde ud af alt, hvad du kan om boligen.

Du bør gennemgå salgsopstillingen, tilstandsrapporten, energimærkerapporten og elinstallationsrapporten, så du er bekendt med boligens energimæssige og byggetekniske stand. Det kan være en god idé at alliere dig med en byggesagkyndig, som kan gennemgå huset sammen med dig.

3. Du kommer til rådgivningsmøde Fælleskassen

Du sender eller medbringer den aktuelle salgsopstilling til Fælleskassen, hvorefter vi udfærdiger en beregning, der viser de økonomiske konsekvenser ved købet. Ser alt fint ud kan du gå videre til næste trin i processen.

4. Du underskriver
købsaftalen

Når du har besluttet dig for køb af ejendommen og alt er forhandlet på plads med sælger, så er du klar til at underskrive købsaftalen.

Husk altid at få indføjet et bank- og advokatforbehold i købsaftalen.

5. Ejendomsmægleren sender købsaftalen til Fælleskassen og advokaten

Når både du og sælger har underskrevet købsaftalen, sender ejendomsmægleren købsaftalen til Fælleskassen og advokaten, som begge skal godkende aftalen.

Når du har skrevet under på købsaftalen, har du ret til at fortryde boligkøbet indenfor en periode på 6 hverdage. Det er dog ikke uden konsekvenser, da du forpligter dig til at betale én procent af købesummen til sælger. Sælgers underskrift er derimod bindende, hvorfor sælger ikke kan fortryde, når begge parter først har underskrevet.

6. Fælleskassen godkender økonomien

Din rådgiver gennemgår købsaftalen for at konstatere, om finansieringsdelen kan godkendes, og om der kan tilbydes det forventede kreditforeningslån i ejendommen. I den forbindelse kontakter din rådgiver dig for at aftale et møde, hvor I sammen kan gennemgå finansieringen og valg af låntype.

Samtidig får vi ejendommen vurderet, så vi er sikre på, at Totalkredit kan yde den ønskede finansiering.

7. Din advokat godkender købsaftalen

Advokaten gennemgår købsaftalen og de vilkår, som handlen er indgået på. I langt de fleste tilfælde godkendes købsaftalen.

Hvis advokaten har indvendinger eller punkter, som skal undersøges nærmere, kan der blive behov for at forlænge fristen.

Advokaten giver besked til både ejendomsmægleren og os.

Her oplyses det, om handlen er godkendt eller om advokaten har indsigelser.

8. Nu er handlen endelig

Handlen er nu godkendt, og der skal ske en lang række handlinger:

 • Når fortrydelsesfristen på 6 hverdage udløber, sender vi første del af udbetalingen til mæglerens pengeinstitut.
 • Fælleskassen skal stille en garanti overfor køber, så køber er sikker på, at restkøbesummen bliver betalt på overtagelsesdagen.
 • Du skal beslutte dig for den endelige finansiering samt kurssikring, hvilket vi rådgiver dig om.
 • Vi opretter alle nødvendige dokumenter samt en konto til handlens posteringer samt evt. udlæg.
 • Du underskriver de nødvendige dokumenter via din Netbank.
 • Du skal vælge om du vil tegne en ejerskifteforsikring. Det er et krav, at du som køber har tegnet forsikringen, inden du modtager nøglen og flytter ind.

9. Underskrivning af skøde

Du vil modtage skødet til digital underskrift fra ejendomsmægleren og/eller advokaten. da ejendomshandlen skal tinglyses. Skødet skal tinglyses, så du fremover står som ejer af ejendommen og dermed har retten til den.

10. Betaling af restkøbesummen

Dagen før overtagelsesdagen overfører Fælleskassen resten af betalingen for din nye bolig til sælgers pengeinstitut, så alt er klart til, at du skal overtage nøglen.

11. Overtagelse af ejendommen

På dagen for overtagelsen, vil du typisk mødes med sælger i din nye ejendom, hvor du får udleveret nøglerne. Formålet med mødet på overtagelsesdagen er dog ikke udelukkende, at du får nøglerne udleveret.

Det er også her, sælger videregiver praktiske oplysninger, som relaterer sig til boligen. Det kan fx være oplysninger omkring, hvordan varmesystemet passes, hvor sikringsskabet sidder og andre praktiske ting, det er relevant at være bevidst om. Samtidig skal der aflæses forbrugsmålere. Det drejer sig om el, vand og varme m.m.

12. Refusionsopgørelse

Efter overtagelsesdagen skal der laves en refusionsopgørelse, som du skal godkende. Formålet med denne er, at du og sælger udligner det mellemværende, der eventuelt er mellem jer i forbindelse med dit boligkøb.

 • Refusionsopgørelsen dækker blandt andet:
 • Grundejerforeningskontingent og lignende fællesudgifter forbundet med ejendommen.
 • Betaling af halvdelen af præmien i forbindelse med ejerskifteforsikring.
 • Ejendomsskatter.
 • Eventuelle udgifter i forbindelse med ejendommen, som sælger har betalt, der rækker forud.
 • Eventuelle udgifter i forbindelse med ejendommen, som køber skal betale, der rækker bagud.

Typisk vil det fremgå af købsaftalen, hvornår refusionsopgørelsen skal være udarbejdet.

13. Lånesagen afsluttes

Fælleskassen sørger for at afslutte sagen og opgøre konti m.v. og du modtager div. papirer i din e-Boks.

Du skal selv huske at ændre din forskudsopgørelse på skat.dk, da dine skattemæssige forhold ændrer sig i forbindelse med dit boligkøb. Du får fradrag for renteudgiften på gælden, og du skal til at betale ejendomsværdiskat.

Samtidig træder dit nye budget i kraft. Det er derfor vigtigt at huske, at tilmelde nye budgetposter og ændre den månedlige overførsel til din budgetkonto.