Rettelse til rentemelding af den 30. juli 2022

Nationalbanken har forøget renten med 0,5%. Det giver Fælleskassen mulighed for, at kunne fjerne udgiften for vores privatkunder.

Renteændringerne træder i kraft pr. 30. september 2022 for indlån og pr. 1. november 2022 for udlån.

Fælleskassens ledelse forventer, at Nationalbanken igen til september vil forøge renten i niveauet 0,25-0,5 pct. Derfor har vi i forbindelse med vores rentejustering allerede nu taget højde for Nationalbankens kommende justering. Det er gjort i håbet om, at undgå flere rentejusteringer og for at reducere den udgift, der er ved at lave ændringerne.