Redegørelse om ordinær inspektion
i Andelskassen Fælleskassen

Fælleskassen har nu modtaget Finanstilsynets redegørelse i forbindelse med ordinær inspektion i uge 20 og 22 i 2021.

Redegørelsen kan ses her

I forbindelse med redegørelsen ønsker Fælleskassens ledelse at fremsætte følgende kommentarer:

  • Omkring Fælleskassens kapitalforhold skal det nævnes, at disse allerede blev forbedret i maj måned gennem yderligere sikkerhedsmæssig afdækning på engagementer med kunder, hvor der har været konstateret væsentlige svaghedstegn. Fælleskassens kapitaloverdækning pr. 30. juni 2021 er således 10,5%.Halvårsresultat 2021 blev t.kr. 1.553 hvilket er en forbedring på t.kr. 4.376 i forhold til halvårsresultatet 2020.
  • Finanstilsynet nævner i redegørelsen, at der er ændret risikoklassifikation på 21 ud af 81 kunder til en dårligere klassifikation hvilket er korrekt, dog bør det nævnes, at 14 af disse 21 ændringer er sket fra en klassifikation som betydeligt gode kunder (Finanstilsynets 3 + 2a markering) til en markering som almindelige kunder (Finanstilsynets 2b markering).
  • Finanstilsynet gennemgik samlet set eksponeringer for t.kr. 282.024 og fandt i den anledning yderligere nedskrivninger på en kunde med et beløb på t.kr. 1.600 som Fælleskassen allerede havde foretaget fuld kapitalreservation på.
  • For de påbud, som Fælleskassen har modtaget, er der igangsat tiltag med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på disse forhold.