Skip to main content Skip to footer

Strukturen i Fælleskassen

Andelshaverne, som er ejerne af Fælleskassen, har en stemme hver på Generalforsamlingen, der er Fælleskassens højeste bestemmende organ. Herfra vælges medlemmer til repræsentantskabet, og ud af disse vælges medlemmer til bestyrelsen.

Direktionen er ansat af bestyrelsen og har ansvaret for den daglige ledelse og administration, det er direktionen der ansætter Fælleskassens personale.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!