Demokrati Lab

Er I ved at starte en demokratisk virksomhed? Så læs med her

Demokrati Lab er et “tiny” fællesskab og laboratorium for demokratisk iværksætteri, der er etableret i et samarbejde mellem Fælleskassen og Kooperationen.

Her kan iværksættere, der vil starte en demokratisk ejet virksomhed leje en kontorplads på fordelagtige vilkår og få adgang til inspiration, netværk og sparring, der kan hjælpe dem videre på deres iværksætterrejse.

Hvorfor et Demokrati Lab?

I dag står for mange iværksættere alene med deres demokratiske forretningsidé.

Formålet med Demokrati Lab er at tilbyde et laboratorium, hvor innovative ideér kan udvikle sig til morgendagens demokratiske virksomheder med hjælp fra et stærkt setup af praktikere og specialister inden for området.

Demokrati Lab drives og faciliteres af Kooperationen, der er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for demokratisk ejede virksomheder. Beboerne vil derfor også have mulighed for at trække på kompetencer og netværk ad denne vej, eksempelvis gennem et iværksættermedlemskab.

Hvad tilbyder vi?

Kontorplads

Demokratiske iværksættere kan i Demokrati Lab leje en eller flere “flyver”-kontorpladser. I alt råder vi over 6 kontorpladser, der befinder sig i stueetagen i vores “tiny” rækkehus i Demokrati Garages Hal 3A. Kontorpladserne kan lejes på hel- eller deltid.

  • Fuldtidsplads: 1100 kr./md. ekskl. moms.
  • Deltidsplads: 275 kr./md. pr. ugedag ekskl. moms.

Fællesskab

Uden for vores rækkehus, er der adgang til køkkenfaciliteter og et fællesområde, som vi deler med de øvrige demokratisk “mindede” beboere i Demokrati Garages Hal 3A. Her er det muligt at netværke, spise frokost samt holde “uformelle møder”, onlinemøder med høretelefoner o. lign. Mødelokaler kan lejes.

Hjælp og sparring

Som beboer i Demokrati Lab er det muligt at indlede sin lejeperiode med op til 6 måneders gratis husleje i form af et sponsorat fra Fælleskassen. Herudover gør vi vores bedste for, at give beboerne adgang til inspiration, netværk og sparring. Bl.a. ved at kunne trække på erfaringer fra demokratiske praktikere og videnspersoner, der også har deres daglige gang i Demokrati Lab.

Hvad kræver det?

Kontorpladserne i Demokrati Lab er forbeholdt iværksættere, der vil starte en kooperativ, demokratisk ejet virksomhed.

  • I Demokrati Lab betragter vi ikke beboerne som passive kunder eller lejere, men som et fællesskab, hvor alle hjælper hinanden og bidrager aktivt. Både ift. at sikre, at stedet fungerer optimalt i dagligdagen med reservation af pladser, let rengøring mv., og ift. gensidig hjælp og sparring i udviklingen af forretningsidéer.
  • Ifm. et sponsorat fra Fælleskassen vil der være krav om en modydelse, der eksempelvis kan omhandle at bidrage til omtale eller promovering af Fælleskassen.

Hvordan kommer man med?

  • Vil I vide mere om, hvordan I kan blive en del af Demokrati Lab, så kontakt Martin B. Justesen på mbj@kooperationen.dk.
  • Ifm. med ansøgning om en plads, skal I beskrive jeres virksomhed og forretningsidé, herunder hvordan den er demokratisk. I skal også begrunde jeres ansøgning, herunder beskrive hvad I forventer at få ud af jeres tid i Demokrati Lab, og hvordan I kan bidrage til fællesskabet.
  • Vi optager løbende nye beboere i takt med, at der kommer ledige pladser. Vi sigter mod en balance, hvor ca. halvdelen af beboerne i Demokrati Lab betaler husleje, og halvdelen har indledende sponsorat fra Fælleskassen.

Praktiske informationer

Demokrati Lab er placeret i Demokrati Garages Hal 3A,
Rentemestervej 57,
2400 København NV.

Følg med i hvad der sker i Demokrati Lab på LinkedIn

Læs mere om Kooperationens vejledningstilbud til demokratiske iværksættere her