Menu
e-Boks er din digitale postkasse på nettet.
I e-Boks har du din post samlet på et sikkert sted.

Læs din post, når og hvor du vil
e-Boks kan bruges overalt. Du kan nemlig få adgang til al din post, uanset hvor du er. Gå på e-Boks fra din computer, tablet eller mobiltelefon. Det bliver ikke nemmere.
Læs mere om hvordan du kommer i gang, hos e-boks
Vil du vide mere
Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!