Skip to main content Skip to footer

Risikomærkning

Investeringsprodukter er inddelt i farvekategorier for at gøre det lettere for dig at overskue risikoen, når du investerer.

Risiko ved investeringsprodukter

Investeringsprodukter er inddelt i farvekategorier for at gøre det lettere for dig at overskue risikoen, når du investerer.

De forskellige investeringsprodukter er inddelt i grønne, gule og røde mærkningskategorier.
Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

Grøn
Den grønne kategori består af relativt enkle investeringsprodukter.
Kategorien omfatter bl.a. obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Det kunne fx være danske statsobligationer.

Gul
Ved investering i produkter i den gule kategori er der en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori.
Men ligesom i den grønne kategori er der tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter fx investeringsforeningsbeviser.

Rød
For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at man ved investering i produkterne
i enkelte tilfælde risikerer at tabe et større beløb end det, man har investeret. Et eksempel på den type produkter er strukturerede obligationer.

Vær opmærksom på:

risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb, ikke i sandsynligheden for at det sker.
muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
risikomærkningen ikke kan erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Fælleskassen tilbyde kun handel med grønne og gule produkter

Læse mere om risikomærkning af investeringsprodukter her

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!