Skip to main content Skip to footer

Investorbeskyttelse

Investerer du i værdipapirer, gælder der regler på området, som skal beskytte dig som investor.

Når vi rådgiver dig om investering, skal vi oplyse om forskellige forhold, så du forstår risikoen ved investering. Vi skal desuden have flere ting at vide om dig for at kunne lægge den bedste investeringsstrategi for dig.
Reglerne om investorbeskyttelse er bestemt af det såkaldte MiFID-direktiv.

Vores kendskab til dig
Vi tager udgangspunkt i din personlige investeringsprofil, som du laver i netbanken.
Investeringsprofilen tager højde for forskellige forhold, fx hvad formålet er med din investering, og hvornår du skal bruge pengene.
Din økonomiske situation og risikovillighed indgår også i profilen, ligesom dit kendskab til værdipapirer og andre finansielle produkter gør.

Først når vi kender din samlede investeringsprofil, kan vi komme med forslag til din investeringsstrategi.

Dit kendskab til investering og vores rådgivning af dig
Vi skal også sørge for, at du forstår, hvad det vil sige at investere i værdipapirer og den risiko, du løber ved at gøre det.
Du skal have at vide, hvilke produkter vi rådgiver om, og hvordan vi håndterer mulige interessekonflikter.
Vi skal informere dig om, hvad det koster dig, og hvad vi gør for at handle værdipapirer, så det giver det bedst mulige resultat for dig.

Læs mere, om alt det du skal vide som investor, her på siden og i den investeringsaftale, du laver med os.

Når du investerer selv
Du har mulighed for selv at købe og sælge simple værdipapirer uden at få rådgivning af Fælleskassen. Vælger du at handle på egen hånd, kan vi ikke yde investeringsrådgivning og vurdere, om handlen er hensigtsmæssig for dig.
Simple værdipapirer er fx børsnoterede danske aktier, obligationer og investeringsbeviser.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!