Skip to main content Skip to footer

Er afdragsfriheden på dit lån ved at udløbe?

Når afdragsfriheden på dit lån slutter, kan det have stor indvirkning på din økonomiske situation. Det er derfor en god ide, at du taler med din rådgiver i god tid.

Rådgivning
Sammen med din rådgiver, kan I lægge en plan for, hvad der skal ske. Hvis ikke du gør noget, vil dit lån fortsætte, men du skal betale en højere ydelse på lånet, da du går fra kun at betale renter og bidrag på dit lån til at betale renter, bidrag og afdrag på lånet.

Hvilke muligheder har du?
Afhængig af din økonomiske situation har du følgende muligheder, når afdragsfriheden på dit lån udløber:

Du kan fortsætte med dit nuværende lån og dermed afdrage lånet over den resterende løbetid. I denne situation vil din ydelse samlet set stige markant, fordi du begynder at betale afdrag og du har kortere tid til at betale din gæld tilbage - typisk 20 år. Du begynder samtidig at spare op i din bolig i takt med at din gæld bliver nedbragt, og din bidragssats bliver lavere, netop fordi du begynder at afdrage på lånet.

Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det. Hvis du vælger denne mulighed, vil din ydelse også stige, men da du har længere tid til at betale din gæld tilbage, vil din ydelse ikke stige lige så meget, som hvis du vælger at fortsætte med dit nuværende lån. I denne situation vil du ligeledes begynde at spare op i din bolig i takt med, at du nedbringer din gæld. Og din bidragssats vil alt andet lige blive lavere, fordi du begynder at betale afdrag på din gæld.

Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din økonomiske situation tillader det og din bolig ikke er overbelånt. Med denne mulighed udskyder du på ny betalingen af afdrag på din gæld. Afhængig af hvilken låntype du vælger, vil din ydelse alt andet lige ikke ændre sig væsentligt. Eftersom du i denne situation ikke begynder at nedbringe din gæld, vil du hurtigere blive påvirket af eksempelvis fald i huspriserne, i forhold til hvis du løbende nedbringer din gæld. Det kan være en god ide at optage et nyt lån uden afdrag, fx hvis du bruger den afdragsfrie periode til at afdrage på dyrere gæld. Når den nye afdragsfrie periode udløber, vil din ydelse dog stige markant.

Her på siden kan du se en kort film om udløb af afdragsfrihed

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!