Skip to main content Skip to footer

Hvad er en bidragssats?

Bidragssatsen er det gebyr, som alle danskere med et realkreditlån betaler til deres realkreditinstitut.

Bidragssatsen er altså ikke rente på lånet, for den rente, du betaler, sender vi direkte videre til investor. Bidragssatsen er derimod det beløb, du hver termin betaler til dit realkreditinstitut for dit realkreditlån.

Hvad bruger I pengene fra bidragssatserne til?
Vi bruger dem til drift, tab/sikkerhed og kapital. Drift er blandt andet løn og administration. Tab er tab på lånene, og her skal vi sikre, at vi lægger flere penge til side som sikkerhed. Og kapital er de markant stigende udgifter, vi har til at honorere de fortsat stigende kapitalkrav fra myndighederne.

Hvorfor er bidragssatserne forskellige fra lån til lån?
Der er fra myndighedernes side et stort fokus på, at flere danskere skal afdrage og vælge fast forrentede lån - frem for ikke at afdrage og vælge variabelt forrentede lån. Det udspringer af myndighedernes ønske om at sikre større finansiel stabilitet i Danmark. I tråd med dette har Finanstilsynet udstedt nye regler for realkredit, den såkaldte "Tilsynsdiamant for realkredit". Reglerne fastslår, at Totalkredit og andre finansielle institutter skal sikre, at flere låntagere vælger fastforrentede lån med afdrag og færre vælger afdragsfrihed og variabelt forrentede lån med kort løbetid. Derfor har vi valgt at gennemføre bidragsstigningerne på en måde, der motiverer flere til at vælge fastforrentede lån med afdrag

Hvorfor skulle jeg vælge et realkreditlån, når I hele tiden forhøjer den pris, jeg skal betale? Det sker ikke på banklån!

Realkreditlån er fortsat billige og konkurrencedygtige lån, både i forhold til banklån i Danmark, og når man sammenligner med boligfinansiering i resten af Europa. Renten har de seneste år været historisk lav, og på trods af stigende bidragssatser er den samlede udgift til boligfinansiering via realkreditlån fortsat meget attraktiv.

Hvor ser jeg, hvad jeg betaler i bidragssats?

Det ser du på din seneste terminsopkrævning, som fremgår af din betalingsoversigten for den pågældende måned.

 

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!