Skip to main content Skip to footer

Finanstilsynets redegørelser, vurderinger og afgørelser

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, som fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler. Fra 1. april 2010 skal alle banker offentliggøre Finanstilsynets vurdering af banken - herunder påtaler, påbud og risikooplysninger.

Hvis Fælleskassen har modtaget påtaler, påbud eller risikooplysninger, kan du se dem på denne side.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!