Fælleskassens Grønne og Sociale Pulje

Hjælper gode initiativer med at vise deres værd

pulje

Ansøgningsvejledning 2017

Årligt uddeles støtte til små og større initiativer, der er med til at skabe et grønt, bæredygtigt og socialt ansvarligt samfund. Støtten uddeles som donationer på beløb mellem 10.000 kr. og 50.000 kr. Alle der har et projekt, der lever op til puljens formål, opfordres til at søge puljen.

Hvor kommer pengene fra?
I Fælleskassen har vi altid hjulpet og støttet små og større initiativer med at vise deres værd. Donationerne fra puljen går til projekter, der er med til at skabe et grønt, bæredygtigt og socialt ansvarligt samfund - projekter med en særlig samfundsmæssig værdi. Pengene kommer fra vores overskud og siden 2015 har puljen delt næsten 500.000 kr. ud.

Hvem kan søge?
Foreninger, privatpersoner og virksomheder er velkomne til at søge midler fra puljen. Ansøger skal enten være andelshaver i Fælleskassen eller have postadresse i Københavns eller Frederiksberg kommune. Projekter der kun gavner enkeltpersoner, husholdninger eller en virksomhed kommer ikke i betragtning.

Hvad kan man søge om?
Der kan søges om støtte til aktiviteter, der gennemføres i 2018, og som opfylder mindst ét af følgende kriterier:

Der ydes ikke støtte til almindelig drift og lønninger. Der ydes ikke støtte til uddannelse, studierejser, rekreationsophold og start af egen virksomhed.

Hvordan søger man?
Ansøgningsskema med evt bilag indsendes til Fælleskassen, Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C eller e-mail: pulje@faelleskassen.dk

Ansøgningsfrist og svar på ansøgningen
Ansøgning skal indsendes senest den 28. september 2017. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt og modtagere af støtte kontaktes direkte og offentliggøres på Fælleskassens hjemmeside inden årets udgang. Ansøgere, som ikke modtager støtte, får ikke skriftligt afslag.

Hvis jeres ansøgning godkendes
Skal I aflægge en rapportering, når projektet er slut. Omfanget afhænger af støttebeløbets størrelse og aftales inden støttebeløbet udbetales. Fælleskassen forbeholder sig ret til at bruge billeder og beskrivelse af jeres projekt i markedsføringsøjemed.

Du kan hente ansøgningen som Word dokument her

Du kan hente ansøgningen som PDF dokument her

Andelskassen Fælleskassen   •   Bülowsvej 48A   •   1870 Frederiksberg C   •   tlf: 35 39 45 40   •    email: faelleskassen@faelleskassen.dk   •   CVR: 69556728       Fb _logo _bg               Fælleskassen  har fået et påbud fra Finanstilsynet. Se påbudet her