Tro kan flytte bjerge.

Fællesskab kan bygge skoler.

31. januar 2017

Fælleskassen hjælper Nr. Asmindrup Friskole med at realisere drømmen om nye og større lokaler, så skolen kan indfri ambitionen om at bidrage til den positive udvikling i lokalområdet.

Imagesmall

Fælleskassen hjalp med finansieringen, så Nr. Asmindrup Friskole kunne overtage den gamle kommuneskoles lokaler. En skole der i sin tid blev lukket trods massive protester fra borgerne.

Jens Mulvad, Bestyrelsesformand, Nr. Asmindrup Friskole fortæller:

"Vi startede friskolen i 2009 i lejede pavilloner og ville gerne over i permanente bygninger. Det viste sig at blive svært at låne til et byggeri trods god økonomi og en skarp virksomhedsprofil grundet forkert postnummer."

Nr. Asmindrup Friskole har siden vist sit værd og er i dag en skole, der tilbyder trygge rammer for lokalområdets børn. En skole der i høj grad formår at være anerkendende, inkluderende og mangfoldig, både i forhold til undervisning og elever. En skole der bygger på fællesskab og fælles ansvarlighed.

Om samarbejdet med Fælleskassen fortæller Jens Mulvad:

"Efter mange års forsøg fik vi kontakt til Fælleskassen, der så vores potentiale samt vores vilje til at styrke lokalsamfundet. Endelig en bank, der ville være med til i fællesskab at skabe noget for lokalsamfundet, og ikke kun fokuserer på maksimal profit." 

Hos Thorleif Skjødt. Direktør i Fælleskassen er der også glæde over at kunne byde endnu en skole velkommen:

"Skolerne er et omdrejningspunkt i de mindre lokalsamfund. En positiv udvikling og tilflytning kræver nemlig at familierne har en god skole i nærheden. Fælleskassen har midlerne til at hjælpe skolerne, både når det går godt, og når det går skidt." 

Skolerne er ikke kun værdifulde for børnene. Skolernes beliggenhed er nemlig altafgørende for familiernes logistik og hverdag. De er et omdrejningspunkt for lokalsamfundene.   Thorleif Skjødt forklarer:

"Når andre ser risiko, ser vi potentiale. Når kommunerne giver op, og politikerne kommer med undskyldninger, kommer vi med løsninger.

Skolerne vil altid være et fokusområde for Fælleskassen, som sikrer sammenhæng, tilflytning og fremdrift i lokalområderne. Det er ikke kun Nr. Asmindrup der har det behov. Det har hele Danmark" Slutter Thorleif Skjødt, Direktør i Fælleskassen.

Andelskassen Fælleskassen   •   Bülowsvej 48A   •   1870 Frederiksberg C   •   tlf: 35 39 45 40   •    email: faelleskassen@faelleskassen.dk   •   CVR: 69556728       Fb _logo _bg               Fælleskassen  har fået et påbud fra Finanstilsynet. Se påbudet her