Renteændring

Fælleskassen nedsætter renten på visse konti, og justerer udvalgte gebyrer med virkning fra den 3. januar 2018.

29. september 2017

Renteændring

Den 3. januar 2018 nedsætter Fælleskassen indlånsrenten på visse indlånskonti. Se oversigten herunder.

Produkt

Nuværende rente

Ny rente pr. 3. januar 2018

Konto med 3 måneders opsigelse

0,250%

0,000%

Indlån anfordring

0,125%

0,000%

Budgetkonto

0,125%

0,000%

Ungdomskonto

1,000%

0,000%

Børneopsparing

1,000%

0,500%

Børnegavekonto

0,750%

0,250%

Specialindlån

Op til 0,750%

0,000%

 

 

 

 

Ændringerne gennemføres af forretningsmæssige årsager og sker i henhold til Fælleskassen almindelige forretningsbetingelser

Renten på konti med 3 måneders opsigelse nedsættes til 0,00 % pr. 3. januar 2018 og samtidig ændres din konto til en almindelig konto uden opsigelse.

I forbindelse med rente- og vilkårs ændringerne har vi valgt at slette opsigelsesvarslet med omgående virkning. Det vil sige, at du får mulighed for at omplacere eller investere dine midler allerede nu.

Gebyrændringer

Den 3. januar 2018 hæver Fælleskassen prisen på en række enkeltstående gebyrer, så de i højere grad afspejler vores administrative omkostninger ved udførelse af de enkelte serviceydelser. Den nye gebyrliste der er gældende fra den 3. januar 2018 kan du se her.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Fælleskassen.

De bedste hilsner
Fælleskassen

 

 

Andelskassen Fælleskassen   •   Bülowsvej 48A   •   1870 Frederiksberg C   •   tlf: 35 39 45 40   •    email: faelleskassen@faelleskassen.dk   •   CVR: 69556728       Fb _logo _bg               Fælleskassen  har fået et påbud fra Finanstilsynet. Se påbudet her