Skip to main content Skip to footer

LEI-KODE

Ny EU-lovgivning betyder, at alle erhvervskunder og foreninger, der handler med værdipapirer eller finansielle instrumenter, skal have en LEI-kode inden 3. januar 2018

Ny lovgivning – køb en LEI-kode for at kunne investere
Ny EU-lovgivning betyder, at alle erhvervskunder og foreninger, der handler med værdipapirer eller finansielle instrumenter, skal have en LEI-kode inden 3. januar 2018

Det er ikke nødvendigt at have en LEI-kode, hvis værdipapirer blot ligger i et depot, men det er ikke muligt at handle med værdipapirer uden en LEI-kode.


Hvad er en LEI-kode?
En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en kode på 20 karakterer, der består af både tal og bogstaver. Koden gør det muligt entydigt at identificere en juridisk enhed, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer.

Hvor skaffer du LEI-kode?
Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder, en LOU (Local Operating Unit), som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes. LEI-udstederne opkræver et gebyr for oprettelsen af en LEI-kode samt et årligt gebyr. Det koster p.t. ca. 700 kr.

På Finanstilsynets hjemmeside finder du en liste over bemyndigede LEI-udstedere.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!