Skip to main content Skip to footer

Bofællesskab

En grundtanke i et bofællesskab er, at beboerne er fælles om en række ting, hvilket både praktisk og socialt giver en gevinst.

Bofællesskab

Bofællesskaber er oftest et privat initiativ, dvs. er ejet og drevet af beboerne. Bofællesskabet er karakteriseret som et minisamfund, hvor beboerne har en række fælles aktiviteter og sammen står for driften og vedligeholdelsen af bygninger m.v.. Motivationen for at bo i bofællesskab er ofte ønsket om at få et tættere forhold til sine naboer og dele hverdagslivet med andre.

Boligerne ligger ofte tæt og deler et fælleshus, nogle fællesarealer samt andre faciliteter.

Hvis du bor i bofællesskab eller ønsker at starte et bofælleskab, så kontakt Fælleskassen og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde

 

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!