Skip to main content Skip to footer

beskyttet-mail

Hvad er en ”beskyttet mail”?

En beskyttet mail er en mail som sikrer, at vores mail med tekst, billede og evt. vedhæftet indhold når frem til den mailadresse, vi sender til OG at modtageren ikke kan videredistribuere mailen, med mindre vi har givet tilladelse. Desuden beskyttes indholdet mod hackere.

En beskyttet mail afsendes fra Outlook ved hjælp af en særlig funktion, som kobles til den enkelte mail.

Hvornår anvender Fælleskassen beskyttet mail?
Al kommunikation med eksisterende kunder foregår som hovedregel altid via Netbank/MobilBank.

Hvorfor anvender Fælleskassen beskyttet mail?
Fælleskassen anvender beskyttet mail, for at sikre indholdet af mailkorrespondancen mellem dig og os ikke kommer uvedkommende i hænde.

Hvem kan modtage beskyttede mails?
Alle kan modtage en beskyttet mail.

Når Fælleskassen sender en beskyttet mail til et af følgende mailprogrammer, kan brugeren uden videre læse indholdet, såfremt beskyttelsesniveauet tillader det:

  • Office 365
  • Microsoft LiveID
  • Gmail
  • Hotmail
  • Yahoo mail.

Brugere der ikke er omfattet af disse mailleverandører, kan læse indholdet ved at modtage en sikkerhedskode i en separat mail - modtageren kan anmode om en engangskode, der sendes til samme mailadresse.

Læsning ved brug af to-faktorsikkerhed
Brugere der ikke umiddelbart kan åbne en beskyttet mail, kan læse indholdet ved at få tilsendt en sikkerhedskode. Dvs. at modtageren kan anmode om en engangskode, der sendes til samme mailadresse.

Modtager har herefter 15 minutter til at modtage og anvende denne engangskode:


Hvor kan jeg læse mere om det?
Fælleskassen benytter teknologier fra Microsoft. Hvis du vil vide mere praktisk omkring anvendelsen, kan du læse mere hos Microsoft. Læs mere. 

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!